Program

Wydarzenie rozpoczyna się 31.03.2017, trwa 24 godziny.
17:00-18.00 – Rejestracja uczestników
18:00 – Otwarcie mapathonu
18:15 – Wykład otwierający (gość specjalny)
18:45 – Prezentacja trzech tematów konkursowych
19:15 – Wybór tematu konkursowego przez drużyny
19:30 – Szczegółowe wprowadzenie do tematu – sesje warsztatowe
20:30 – Coffe/snack
21:00 – Praca w zespołach
24:00 – Midnight Pizza
7:00 – 8:00 – Zajęcia z jogi
7:00 – 9:00 – Śniadanie
12:00 – 13:00 – Lunch
13:00 – 15:30 – Złożenie prac konkursowych, pierwsza grupa prezentacji
15:30 – 16:00 – Przerwa kawowa
16:00 – 17:30 – Finałowa runda prezentacji
17:30 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Reklamy